Instytut Dizajnu w Kielcach to instytucja miejska, która od 2012 roku realizuje projekty z dziedziny szeroko pojętego dizajnu. Jej działalność skupia się na produkcji, wystawiennictwie i edukacji.

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej - dawne więzienie kieleckie - miejsce stałej ekspozycji historycznej, a także przestrzeń do edukacji, oraz dyskusji na tematy wychowania obywatelskiego, definiowania polskiego patriotyzmu.